Efter dialogmötena – så går vi vidare

Tre dialogmöten samlade totalt 135 personer som tillsammans diskuterade hur en ny samverkansstruktur för effektivare kompetensförsörjning bör se ut. Projektledarna för Framtidens vårdkompetens fortsätter nu sitt arbete inför slutrapporteringen till regeringen. Läs mer »

Dialogmöte 3: Hur ska vi samverka?

Välkommen till ett dialogmöte om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Denna inbjudan riktar sig i första hand till professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer. Läs mer »

Ny projektledare från Socialstyrelsen

Viktoria Svensson är ny projektledare för regeringsuppdraget från Socialstyrelsens sida. Hon samordnar även det arbete på Socialstyrelsen som främjar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Läs mer »