Arbetet fram till slutrapport

Uppdraget kring samverkan om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården går nu in i slutfasen. Innan slutsatser och förslag kan redovisas till regeringen senast den sista augusti kvarstår en del frågor att reda ut. Läs mer »

Efter dialogmötena – så går vi vidare

Tre dialogmöten samlade totalt 135 personer som tillsammans diskuterade hur en ny samverkansstruktur för effektivare kompetensförsörjning bör se ut. Projektledarna för Framtidens vårdkompetens fortsätter nu sitt arbete inför slutrapporteringen till regeringen. Läs mer »