Regionala platsbesök

Under hösten kommer vi att genomföra platsbesök i de sex sjukvårdsregionerna för att hålla strategiska dialogmöten med hälso- och sjukvårdens huvudmän och universitet och högskolor. Läs mer »

Nytt dialogmöte

Den 15 december bjuder vi in företrädare från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, professions- och intresseorganisationer, Arbetsförmedlingen, SCB och andra intressenter till ännu ett dialogmöte. Läs mer »

Ny medarbetare

Martin Jansson, utredare på Socialstyrelsen, kommer att stödja projektledarna i den del av uppdraget som handlar om regional och nationell samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor. Läs mer »