Så tar vi oss an uppdraget

I uppdraget ingår två huvuddelar. Myndigheterna har inledningsvis genomfört en kartläggning av vilken statistik och vilka prognoser som görs i dagsläget samt vilka befintliga regionala och nationella plattformar och nätverk som finns för kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Läs mer »

Ny medarbetare

Martin Jansson, utredare på Socialstyrelsen, kommer att stödja projektledarna i den del av uppdraget som handlar om regional och nationell samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor. Läs mer »