Startkonferens 15 juni

Den 15 juni 2017 anordnade vi startkonferensen Framtidens vårdkompetens – en nationell konferens om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.

Hur kan samverkansarenor mellan aktörer som ansvarar för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården utvecklas? Hur kan tillgången på statistik och prognoser över kompetensbehovet inom vården bli bättre?

De frågorna ska Socialstyrelsen och UKÄ besvara i ett gemensamt regeringsuppdrag. För att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan de aktörer som är berörda bjöd vi den 15 juni 2017 in företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården till en nationell startkonferens. Se program för konferensen nedan.

Moderator för konferensen, som ägde rum på Münchenbryggeriet i Stockholm, var Gabriella Ahlström.

Se filmer från konferensen

Ladda ner talarnas presentationer

Kontakt och mer information

Läs mer om regeringsuppdraget Framtidens vårdkompetens

För frågor om konferensens innehåll

info@framtidensvardkompetens.se

För praktiska frågor kring konferensen, din anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain Konferens
E-post: framtidensvardkompetens@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

Program

Registrering och smörgås från 9.15

10.00–10.10 Välkommen
Annika Pontén, tf myndighetschef, UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen hälsar välkomna till dagens konferens som ägnas åt det regeringsuppdrag myndigheterna har gemensamt. Dagens moderator Gabriella Ahlström introducerar sig och berättar om konferensens upplägg samt ger praktisk information.

10.10–10.30 Varför behövs regeringsuppdraget?
Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, och Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, berättar om bakgrunden till uppdraget och vilka förhoppningar man har på resultaten.

10.30–10.45 Så tar vi oss an uppdraget!
Annika Pontén, tf myndighetschef, UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen om hur myndigheterna tar sig an regeringsuppdraget och vad som framkommit hittills.

10.45–11.15 Hälso- och sjukvården igår, idag och imorgon – vad har vi att förhålla oss till?
Mats Olsson, Director Health & Healthcare på Kairos Future bjuder på ett inspirerande och tankeväckande föredrag om hur hälso- och sjukvården och vårdutbildningarna ser ut i dag och vilka utmaningar vi står inför i framtiden.

11.15–11.30 Paus (frukt och vatten)

11.30–11.50 Att överbrygga glappet mellan utbildning och yrkesliv
Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet, berättar om betydelsen av hög kvalitet inom verksamhetsförlagd utbildning inför studenters kommande arbete inom hälso- och sjukvården.

11.50–12.15 Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området
Tor Rynning-Torp, Senior rådgivare vid det norska Universitets- og høgskolerådet berättar om olika arenor för samverkan mellan utbildning, forskning och leverantörer av hälso- och sociala tjänster som har till syfte att stärka relevansen av högre utbildning, forskning, utveckling och innovation inom deras akademiska område/yrkesområde.

12.15–13.15 Lunch i Strindbergsalongen

13.15–14.15 Vad kännetecknar en lyckad samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården? Röster från berörda aktörer
Representanter från landsting, kommun och lärosäten berättar om hur de arbetar med kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och delar med sig av sina erfarenheter. Kerstin Nilsson, dekan, fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet; Maria Åkesson, personaldirektör, Region Örebro län och Ylva Sundkvist, kommunchef, Piteå kommun.

14.15­–14.30 Specialistsjuksköterskor: Flödet från sökande till etablering – en statistikpilot
Inom regeringsuppdraget har vi genomfört en statistikpilot på yrkesgruppen specialistsjuksköterskor för att kunna följa flödet från att de ansöker till att de etablerat sig på arbetsmarknaden. Modellen skulle kunna användas även för andra yrkeskategorier och utgöra bättre underlag i planeringsarbetet. UKÄ och Socialstyrelsen.

14.30–15.00 Eftermiddagsfika i Strindbergsalongen

15.00–15.45 Paneldiskussion: Hur kan samverkan utvecklas?
Lars Haikola tidigare universitetskansler: Kristina Holmberg, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun; Ami Hommel, ordförande, Sveriges sjuksköterskeförening; Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna; Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL och Marina Olsson, personaldirektör, Västra Götalandsregionen analyserar och reagerar på dagens diskussioner.

15.45–16.00 Summering och vägen framåt
Annika Pontén, tf myndighetschef, UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen berättar om vad de tar med sig från dagen och hur myndigheterna går vidare med regeringsuppdraget.

 

Deltagarnas åsikter och erfarenheter är viktiga för oss. Därför kommer vi att ge stort utrymme för synpunkter och frågor, både via publikmikrofon och Mentimeterfrågor.

OBS! Hjälp oss gärna att sprida information om konferensen till andra i ditt nätverk som kan ha intresse för frågorna.