Ny studie: Varannan sjuksköterska läser vidare till specialist

13 juni 2017

Cirka hälften av sjuksköterskorna läser vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska, och de flesta gör det ganska snart efter sin examen. Det visar en ny pilotstudie, som på sikt ska leda till bättre prognoser för tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal.

Antalet specialistsjuksköterskor i hälso- och sjukvården har minskat med nästan 7 500 personer mellan 1995 och 2014. Behovet väntas också öka de kommande åren till följd av pensionsavgångar – 47 procent av specialistsjuksköterskorna är 55 år eller äldre, enligt en rapport från Socialstyrelsen i november 2016. Att yngre specialiserade sjuksköterskor ersätter de äldre är därför en nyckel till en fungerande vård i framtiden.

Nu visar en ny studie att cirka hälften av de legitimerade sjuksköterskorna läser vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har undersökt två grupper sjuksköterskor: de som legitimerades läsåret 2000/2001 och de som gjorde det läsåret 2007/2008. I december 2016 hade 51 procent i den första gruppen börjat studera vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska. I den andra gruppen hade 47 procent börjat läsa vidare i höstas.

– Det verkar vara så att de flesta som börjar studera igen gör det ganska snart efter legitimation. Tre år efter examen hade drygt 20 procent i båda grupperna börjat läsa vidare. Efter ytterligare några år börjar kurvan plana ut, säger Anders Viberg, utredare på UKÄ.

Fler specialister hos privata arbetsgivare

Studien, som presenteras vid den nationella konferensen Framtidens vårdkompetens den 15 juni, visar även vad som händer efter specialiseringen. Både ett och tre år efter examen jobbar över 90 procent inom hälso- och sjukvård. Bland övriga arbetar många inom äldreomsorg, samhällsservice eller som universitets/högskolelärare.

– Resultaten ligger i linje med det vi sett tidigare, att de allra flesta stannar i vården. Vi ser också att 10 procent av sjuksköterskorna med specialistexamen arbetar i den privatdrivna vården, vilket bara 6 procent av de icke specialiserade sjuksköterskorna gör, säger Therese Falén, projektledare på Socialstyrelsen.

Fler yrkesgrupper står på tur

Pilotstudien är ett led i att förbättra statistiken och prognoserna över tillgången till olika kategorier av vårdpersonal, till ökad nytta för bland andra vårdgivare och lärosäten. I framtiden kan liknande studier därför komma att göras för fler legitimationsyrken i hälso- och sjukvården.

– En sådan här studie ger oss ökad förståelse för saker som rörlighet, flöden och tid. Med kunskap om hur många som specialiserar sig kan vi göra bättre underlag till huvudmännen för planeringen av framtidens kompetensförsörjning, säger Therese Falén.

Så många sjuksköterskor studerade vidare

  •  2000-2001 legitimerades 3 070 sjuksköterskor. I december 2016 hade 51 procent av dessa påbörjat en specialiseringsutbildning/barnmorskeutbildning och 45 procent tagit examen.
  • 2007-2008 legitimerades 4 226 sjuksköterskor. I december 2016 hade 47 procent av dessa påbörjat en specialiseringsutbildning/barnmorskeutbildning vid minst ett tillfälle och 34 procent tagit examen.

Ladda ner rapport om statistikpiloten »