Filmer från startkonferensen

19 juni 2017

Stort tack till alla som deltog på vår startkonferens! Här finns filmer från respektive programpunkt under dagen.


Inledning av Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Annika Pontén, tf. myndighetschef, Universitetskanslersämbetet.

 


Varför behövs uppdraget? Agneta Karlsson, statssekreterare åt Gabriel Wikström på Socialdepartementet och Karin Röding, statssekreterare åt Helene Hellmark Knutsson på Utbildningsdepartementet.

 


Så tar vi oss an uppdraget. Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Annika Pontén, tf. myndighetschef, Universitetskanslersämbetet.

 


Hälso- och sjukvården igår, idag och imorgon – vad har vi att förhålla oss till? Mats Olsson, director Health and Healthcare på Kairos Future.

 


Att överbrygga glappet mellan utbildning och yrkesliv. Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

 


Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning. Tor Rynning-Torp, Senior rådgivare vid det norska Universitets- og høgskolerådet.

 


Vad kännetecknar en lyckas samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården? Kerstin Nilsson, dekan, fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet; Maria Åkesson, personaldirektör, Region Örebro län och Ylva Sundkvist, kommunchef, Piteå kommun.

 


Specialistsjuksköterskor: Flödet från sökande till etablering – en statistikpilot. Julia Elenäs, utredare, Universitetskanslersämbetet och Sofia Collin, statistiker, Socialstyrelsen.

 


Paneldiskussion: Vad krävs för att samverkan ska fungera? Lars Haikola tidigare universitetskansler: Kristina Holmberg, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun; Ami Hommel, ordförande, Sveriges sjuksköterskeförening; Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna; Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL och Marina Olsson, personaldirektör, Västra Götalandsregionen.

 


Summering och vägen framåt. Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Annika Pontén, tf. myndighetschef, Universitetskanslersämbetet.

Läs mer om konferensen »