Talarnas presentationer

21 juni 2017

Här har vi samlat alla presentationer från startkonferensen den 15 juni.

Så tar vi oss an uppdraget
Annika Pontén, tf. myndighetschef på UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen.
Ladda ner presentation

Hälso- och sjukvården igår, idag och imorgon – vad har vi att förhålla oss till?
Mats Olsson, director, Health & Healthcare, Kairos Future.
Ladda ner presentation

Att överbrygga glappet mellan utbildning och yrkesliv
Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.
Ladda ner presentation

Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning
Tor Rynning-Torp, senior rådgivare vid Universitets- og Högskolerådet, Norge.
Ladda ner presentation

Specialistsjuksköterskor: Flödet från sökande till etablering – en statistikpilot
Sofia Collin, statistiker, Socialstyrelsen och Julia Elenäs, utredare, UKÄ.
Ladda ner presentation

Summering och vägen framåt
Annika Pontén, tf. myndighetschef på UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen.
Ladda ner presentation