Nytt dialogmöte

8 november 2017

Den 15 december bjuder vi in företrädare från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer,  professions- och intresseorganisationer, Arbetsförmedlingen, SCB och andra intressenter till ännu ett dialogmöte där vi uppdaterar deltagarna på vad som hänt sedan vi sist sågs och hur vår planering framåt ser ut.

Vid vårt första möte i april i år berättade vi om vårt regeringsuppdrag och hur vi tar oss an det. Syftet var att klargöra vilken roll olika intressentgrupper bör ha i uppdraget och ta del av deras kommentarer och inspel inför det fortsatta arbetet. Bland annat efterlyste några deltagare särskilda samtalsforum för respektive yrkesgrupp. Många tryckte även på vikten av en nationell samordning och avstämningsplats.

På dialogmötet i december kommer vi att uppdatera deltagarna på vad som hänt sedan vi sist sågs och vad som planeras. Vi ser fram emot en givande diskussion kring vårt vidare arbete med regeringsuppdraget.