Dialogmöte 1 och 2: Hur ska vi samverka?

25 september 2018

Välkommen till dialogmöte om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Denna inbjudan riktar vi främst till representanter för lärosäten och vårdens huvudmän.

 

När? 6 och 15 november 2018 klockan 10.30–15.30.

Var? Stockholm

Anmäl dig här »

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt.

Arbetet pågår med ett första diskussionsunderlag för hur samverkansarenor kan utvecklas på nationell och regional nivå. Vi vill därför presentera underlaget samt diskutera och få synpunkter av de aktörer som ansvarar för kompetensförsörjningen.

Vi riktar främst vår inbjudan till:

  • Rektorer, prorektorer eller dekaner från universitet och högskolor
  • Landstings- och regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer eller HR-/personaldirektörer
  • Kommundirektörer eller HR-/personaldirektörer från kommuner
  • Företrädare för privata vårdgivare

Två dialogmöten – välj det som passar din kalender bäst

Vi kommer att ge dialogmötet vid två tillfällen eftersom vi vill öka möjligheterna för så många som möjligt att delta. När du anmäler dig anger du vilket datum du vill gå.

  • 6 november klockan 10.30–15.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm
  • 15 november klockan 10.30–15.30 på Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm (lokal Stacken med ingång från David Bagares gata)

Program

Ladda ner program »

Diskussionsunderlag att läsa före mötet

Dialogmötet kommer att utgå från ett diskussionsunderlag som beskriver en möjlig utformning av samverkansarenor på nationell och regional nivå. Vi kommer att diskutera huvuddragen i förslaget för att få ta del av era synpunkter. Det är därför en stor fördel om du som deltar har hunnit läsa igenom diskussionsunderlaget före dialogmötet. På länken nedan kan du ladda ner dokumentet.

Separat finns även bilagor till diskussionsutkastet att ladda ner om du vill fördjupa dig. Bilagorna innehåller en bakgrundsbeskrivning till förslaget respektive en kartläggning över hur den befintliga samverkan ser ut på sjukvårdsregional nivå.

Ladda ner diskussionsunderlaget »

Ladda ner bilagorna »

Ytterligare dialogmöte med övriga aktörer

Vi genomför ett tredje dialogmöte kring vårt diskussionsunderlag den 23 november. Då bjuder vi in representanter för professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer. På länken nedan hittar du mer information och möjlighet att anmäla dig till det dialogmötet.

Information och anmälan till dialogmöte 3

Kontakt

För frågor om regeringsuppdraget och innehållet på dialogmötena, mejla oss på info@framtidensvardkompetens.se.

För frågor om dialogmötenas administration (anmälan, kost etc.), kontakta vårt konferensstöd Meetagain:

Meetagain
E-post: framtidensvardkompetens@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00