Dialogmöte 3: Hur ska vi samverka?

Välkommen till ett dialogmöte om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Denna inbjudan riktar sig i första hand till professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer.

 

När? 23 november 2018 klockan 10.30–15.30.

Var? Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm (lokal Stacken med ingång från David Bagares gata)

Anmäl dig här »

 

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt.

Arbetet pågår med ett första diskussionsunderlag för hur samverkansarenor kan utvecklas på nationell och regional nivå. Vi vill därför presentera underlaget samt diskutera och få synpunkter av olika aktörer inom hälso- och sjukvården.

Till dialogmötet den 23 november riktar vi främst vår inbjudan till representanter för professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer.

Ta del av diskussionsunderlaget på förhand

Diskussionsunderlaget kommer att publiceras här på webbplatsen före det första dialogmötet. Vi tar även emot skriftliga synpunkter på underlaget.

Ytterligare dialogmöten med övriga aktörer

Vi genomför ytterligare två dialogmöten kring vårt diskussionsunderlag och då med representanter från universitet och högskolor samt vårdens huvudmän (landsting, kommuner och privata vårdgivare). Mer information om dessa möten hittar du på länken nedan.

Dialogmöten för lärosäten och vårdens huvudmän »

Kontakt

För frågor om dialogmötet, mejla oss på info@framtidensvardkompetens.se.

För frågor om dialogmötets administration (anmälan, kost etc.), kontakta vårt konferensstöd Meetagain:

Meetagain
E-post: framtidensvardkompetens@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00