Dialogmöte 3: Hur ska vi samverka?

2 oktober 2018

Välkommen till ett dialogmöte om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Denna inbjudan riktar sig i första hand till professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer.

 

När? 23 november 2018 klockan 10.30–15.30.

Var? Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm (lokal Stacken med ingång från David Bagares gata)

Anmäl dig här »

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt.

Arbetet pågår med ett första diskussionsunderlag för hur samverkansarenor kan utvecklas på nationell och regional nivå. Vi vill därför presentera underlaget samt diskutera och få synpunkter av olika aktörer inom hälso- och sjukvården.

Till dialogmötet den 23 november riktar vi främst vår inbjudan till representanter för professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer.

Diskussionsunderlag att läsa före mötet

Dialogmötet kommer att utgå från ett diskussionsunderlag som beskriver en möjlig utformning av samverkansarenor på nationell och regional nivå. Vi kommer att diskutera huvuddragen i förslaget för att få ta del av era synpunkter. Det är därför en stor fördel om du som deltar har hunnit läsa igenom diskussionsunderlaget före dialogmötet. På länken nedan kan du ladda ner dokumentet.

Separat finns även bilagor till diskussionsutkastet att ladda ner om du vill fördjupa dig. Bilagorna innehåller en bakgrundsbeskrivning till förslaget respektive en kartläggning över hur den befintliga samverkan ser ut på regional nivå.

Ladda ner diskussionsunderlaget »

Ladda ner bilagorna »

Program

Ladda ner programmet för dialogmötet »

Ytterligare dialogmöten med övriga aktörer

Vi genomför ytterligare två dialogmöten kring vårt diskussionsunderlag och då med representanter från universitet och högskolor samt vårdens huvudmän (landsting, kommuner och privata vårdgivare). Mer information om dessa möten hittar du på länken nedan.

Dialogmöten för lärosäten och vårdens huvudmän »

Kontakt

För frågor om dialogmötet, mejla oss på info@framtidensvardkompetens.se.

För frågor om dialogmötets administration (anmälan, kost etc.), kontakta vårt konferensstöd Meetagain:

Meetagain
E-post: framtidensvardkompetens@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00