Möjlig utveckling av samverkansarenor – tyck till om vårt förslag

12 november 2018

Inom Framtidens vårdkompetens håller vi nu dialogmöten med berörda aktörer och diskuterar en möjlig utformning av samverkansarenor på nationell och regional nivå. Mötena utgår från ett diskussionsunderlag där vi påbörjat en beskrivning av hur en sådan utformning skulle kunna se ut.

Vi tar gärna emot skriftliga synpunkter på underlaget, oavsett om du är med på något dialogmöte eller inte. Nedan kan du ladda ner diskussionsunderlaget samt bilagor med fördjupande information (bakgrundsbeskrivning respektive en kartläggning över befintliga samverkansarenor på sjukvårdsregional nivå). Vi kommer att filma en presentation där projektledarna för regeringsuppdraget berättar mer om det förslag som framkommer i diskussionsunderlaget. Filmen publiceras på denna webbsida under vecka 47.

Mejla dina synpunkter

Vad tycker du om förslaget? Något som bör ändras eller förtydligas? Något som behöver läggas till? Mejla dina synpunkter på förslaget, antingen som bifogad bilaga eller direkt i mejlet, till info@framtidensvardkompetens.se senast den 30 november 2018.

Ladda ner diskussionsunderlaget »

Ladda ner bilagorna »

Läs mer om dialogmötena »