Nationella vårdkompetensrådet med kansli på Socialstyrelsen inrättas 1 januari 2020

17 december 2019

På uppdrag av regeringen inrättas Nationella vårdkompetensrådet med tillhörande kansli den 1 januari 2020 på Socialstyrelsen. Rådet är ett samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Socialstyrelsen ansvarar för att planera och organisera rådets arbete i samråd med UKÄ.

Nationella vårdkompetensrådets uppdrag innebär att långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom hälso- och sjukvården. Syftet är att främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården.

Rådet har ett kansli på Socialstyrelsen som ska stödja det nationella rådet och ansvara för den dagliga verksamheten utifrån den verksamhetsplan som rådet fastställer.

Läs mer om beslutet gällande rådets inrättande i regeringens pressmeddelande

Läs mer om Nationella vårdkompetensrådet på Socialstyrelsens webbplats