Aktivitetslista hösten 2017

8 september Möte med referensgruppen i Stockholm
17 november Platsbesök i norra sjukvårdsregionen, Umeå
27 november Platsbesök i sydöstra sjukvårdsregionen, Linköping
29 november Platsbesök i västra sjukvårdsregionen, Göteborg
30 november Uppstartsmöte med sakkunniggrupp för statistik och prognoser, Stockholm
12 december Platsbesök i Stockholm-Gotlandsregionen, Stockholm
13 december Platsbesök i södra sjukvårdsregionen, Malmö
14 december Platsbesök i Uppsala-Örebroregionen, Västerås
15 december Dialogmöte med professionsgrupper m.m, Stockholm