Projektorganisation

Projektledare

 • Tomas Egeltoft, utredare, UKÄ
 • Viktoria Svensson, utredare, Socialstyrelsen

Styrgrupp

 • Annika Pontén, chef för analysavdelningen, UKÄ
 • Per Westman, strategi- och planeringsansvarig, UKÄ
 • Eva Wallin, enhetschef på avdelningen för utvärdering och analys, Socialstyrelsen
 • Natalia Borg, chef för avdelningen för utvärdering och analys, Socialstyrelsen

Projektledarna är adjungerade i styrgruppen.

Referensgrupp

Till uppdraget knyts en referensgrupp med personer med stort ansvar och kompetens inom området från de universitet och högskolor som har stor utbildning inom området (rektorer eller motsvarande), från offentliga och privata huvudmän och när det gäller de offentliga från både landsting och kommuner. Syfte med gruppen är att medlemmarna medverkar i planering, genomförande och återkoppling av olika aktiviteter och åtgärder. Gruppen kommer att mötas två gånger per år under hela uppdragstiden och leds av de två myndighetscheferna.

Gruppen består av:

 • Kommundirektör Anders Axelsson, Finspångs kommun
 • Prorektor Karin Dahlman-Wright, Karolinska institutet
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson, Landstinget i Dalarna
 • Kommundirektör Mikael Lekfalk, Luleå kommun
 • Förvaltningschef Johan Lindström, Eskilstuna kommun
 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Västra Götalandsregionen
 • Utvecklare, Jonas Lostelius, Region Västmanland
 • Prorektor Katrine Riklund, Umeå universitet
 • Professor, tidigare rektor, Jens Schollin, Örebro universitet
 • Vd Peter Seger, Sophiahemmet, ordförande för Vårdföretagarna Bransch Sjukvård
 • Kommunchef Ylva Sundkvist, Piteå kommun