Projektorganisation

Projektledare

 • Tomas Egeltoft, utredare, UKÄ
 • Viktoria Svensson, utredare, Socialstyrelsen

Styrgrupp

 • Annika Pontén, chef för analysavdelningen, UKÄ
 • Per Westman, strategi- och planeringsansvarig, UKÄ
 • Eva Wallin, enhetschef på avdelningen för utvärdering och analys, Socialstyrelsen
 • Natalia Borg, chef för avdelningen för utvärdering och analys, Socialstyrelsen

Projektledarna är adjungerade i styrgruppen.

Referensgrupp

Till uppdraget knyts en referensgrupp med personer med stort ansvar och kompetens inom området från de universitet och högskolor som har stor utbildning inom området (rektorer eller motsvarande), från offentliga och privata huvudmän och när det gäller de offentliga från både landsting och kommuner. Syfte med gruppen är att medlemmarna medverkar i planering, genomförande och återkoppling av olika aktiviteter och åtgärder. Gruppen kommer att mötas två gånger per år under hela uppdragstiden och leds av de två myndighetscheferna.

Gruppen består av:

 • Anders Axelsson, kommundirektör, Finspångs kommun
 • Mikael Lekfalk, kommundirektör, Luleå kommun
 • Johan Lindström, bitr. förvaltningschef, Eskilstuna kommun
 • Ylva Sundkvist, kommundirektör, Piteå kommun (från hösten 2017)
 • Elisabeth Fransson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget i Dalarna
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
 • Jonas Lostelius, utvecklare, Region Västmanland
 • Karin Dahlman-Wright, prorektor, Karolinska institutet
 • Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
 • Jens Schollin, professor, tidigare rektor, Örebro universitet
 • Peter Seger, vd, Sophiahemmet, representant från Vårdföretagarna

Expertgrupp för statistik och prognoser

För att få hjälp med att bedöma och avgöra vilken statistik och vilka typer av prognoser som är användbara för olika användare har vi satt samman en extern grupp med sakkunniga personer som representerar uppdragets huvudintressenter.

I gruppen ingår:

 • Anders Axelsson, analytiker, Region Skåne
 • Ann Christin Ahl Wallgren, utvecklingsstrateg, Finspångs kommun
 • Bodil Umegård, utredare, SKL
 • Daniel Gillberg, planeringschef, Uppsala universitet
 • Karin Fürstenbach, verksamhetscontroller, Mälardalens högskola
 • Lisa Davidsson, handläggare, SKL
 • Olle Ahlberg, yrkesanalytiker, Arbetsförmedlingen
 • Oskar Nilsson, analytiker, SCB
 • Per Ragnarsson, bitr. universitetsdirektör, Umeå universitet
 • Simon Bölling, analytiker, Region Västmanland