Så tar vi oss an uppdraget

I uppdraget ingår två huvuddelar:

  1. Analyser av och förslag på hur samverkansarenor för kompetensförsörjningsfrågor på nationell och regional nivå kan utvecklas långsiktigt samt
  2. Förbättring av statistik och prognoser över kompetensbehovet.

Myndigheterna har genomfört en kartläggning av vilken statistik och vilka prognoser som görs i dagsläget både av UKÄ och Socialstyrelsen. Kartläggningen innefattar även vilka befintliga regionala och nationella plattformar och nätverk som finns för kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Myndigheterna har också startat en nationell och regional dialog om samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan berörda aktörer med inriktning på hälso- och sjukvård, utbildning och arbetsmarknad.

Pilotstudie på specialistsjuksköterskor och barnmorskor

Myndigheterna har, när det gäller statistik- och prognosdelen, tagit fram statistik för flödet från antal sökande till etablerade (till exempel antal sökande, antal antagna, antal kvar efter första terminen, antal examinerade, antal etablerade). Dessa delar har testats på yrkesgrupperna specialistsjuksköterskor och barnmorskor till att börja med. I ett senare skede kommer prognosmodeller för framtida tillgång och behov för olika yrkesgrupper att utvecklas.

Ladda ner rapport om statistikpiloten »

Startkonferens 15 juni 2017

En nationell startkonferens ägde rum 15 juni 2017. Syftet var i huvudsak att skapa medvetenhet och kunskap om uppdraget, att öka erfarenhets- och kunskapsutbyte och att visa exempel på vad som redan görs regionalt, nationellt och internationellt. Genom konferensen fick vi också synpunkter och förslag till det pågående och fortsatta arbetet med uppdraget. På länken nedan hittar du filmer och presentationer från konferensen.

Till konferenssidan »

Kalendarium

 
Aktivitet Tid
Kartläggning av och kontakt med befintliga nationella och regionala forum för kompetensförsörjning. HT 2016-VT 2017
Kartläggning av statistik och prognoser som görs i dagsläget. HT 2016-VT 2017
Statistikpilot: flöde från antal sökande till etablerade, specialistsjuksköterskor VT 2017
Nationell konferens 15 juni 2017
Regionala dialogmöten HT 2017
Utveckla förslag kring samverkansarenor 2018
Utveckla prognoser 2018
Slutrapport 2019 Augusti 2019
Nationell konferens HT 2019

Läs mer om regeringsuppdraget »