Statistik och prognoser

Att säkerställa en förbättrad tillgång på statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården är en del i regeringsuppdraget med Framtidens vårdkompetens. Här berättar vi mer om hur vi tar oss an den delen av uppdraget.

Pilotstudie på specialistsjuksköterskor och barnmorskor

Myndigheterna har, när det gäller statistik- och prognosdelen, tagit fram statistik för flödet från antal sökande till etablerade (till exempel antal sökande, antal antagna, antal kvar efter första terminen, antal examinerade, antal etablerade). Dessa delar har testats på yrkesgrupperna specialistsjuksköterskor och barnmorskor till att börja med. I ett senare skede kommer prognosmodeller för framtida tillgång och behov för olika yrkesgrupper att utvecklas.

Ladda ner rapport om statistikpiloten »

Nyhet om statistikpiloten: Varannan sjuksköterska läser vidare till specialist  »

Film från presentation av statistikpiloten på vår nationella konferens »

Uppföljande analys

I en ny PM redovisas nya framtagna resultat per inriktning. Några resultat redovisas också per län.

Läs mer och ladda ner den uppföljande analysen »

Vi utvecklar också statistikflödesmodellen ytterligare genom att ta in fler utbildningar. Mer information kommer.

Expertgrupp för statistik och prognoser

För att få hjälp med att bedöma och avgöra vilken statistik och vilka typer av prognoser som är användbara för olika användare har vi satt samman en extern grupp med sakkunniga personer som representerar uppdragets huvudintressenter, det vill säga universitet/högskolor respektive vårdens huvudmän (landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare). Gruppen inkluderar även sakkunniga från SCB, Arbetsförmedlingen och SKL.

Läs mer och se vilka som ingår i gruppen »