Vilka yrkesgrupper ingår i regeringsuppdraget?

Vi har valt att avgränsa regeringsuppdraget med Framtidens vårdkompetens till att enbart innefatta de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som kräver högskoleexamen. Övriga yrkesgrupper faller utanför ramen för Universitetskanslersämbetets verksamhet.

Följande 22 examina ingår i uppdraget:

 • Apotekarexamen
 • Arbetsterapeutexamen
 • Audionomexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Dietistexamen
 • Fysioterapeutexamen (fd sjukgymnastexamen)
 • Hälso- och sjukvårdskurator (ny examen fr.o.m. 1 augusti 2018)
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Optikerexamen
 • Ortopedingenjörsexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjukhusfysikerexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Tandhygienistexamen
 • Tandläkarexamen
 • Tandteknikerexamen