Årsrapportering till regeringen

UKÄ och Socialstyrelsen har lämnat in en redovisning till Regeringskansliet över de åtgärder och aktiviteter som utförts inom regeringsuppdraget under året som gått. Bland annat har en nationell konferens, dialogmöten med professionsgrupper samt nätverksträffar i respektive sjukvårdsregion hållits. Läs mer »

Sex sjukvårdsregioner besökta

Under november och december höll Framtidens vårdkompetens dialogmöten i de sex sjukvårdsregionerna för att öka kunskapen och förståelsen för hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. Läs mer »

Expertgrupp för statistik och prognoser

Vilken statistik använder de aktörer som ansvarar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården? Vad saknas? Vilken typ av prognoser behövs idag och i framtiden? De frågorna diskuterades vid första mötet i vår nytillsatta sakkunniggrupp för statistik och prognoser. Läs mer »

Regionala platsbesök

Under hösten kommer vi att genomföra platsbesök i de sex sjukvårdsregionerna för att hålla strategiska dialogmöten med hälso- och sjukvårdens huvudmän och universitet och högskolor. Läs mer »

Nytt dialogmöte

Den 15 december bjuder vi in företrädare från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, professions- och intresseorganisationer, Arbetsförmedlingen, SCB och andra intressenter till ännu ett dialogmöte. Läs mer »

Ny medarbetare

Martin Jansson, utredare på Socialstyrelsen, kommer att stödja projektledarna i den del av uppdraget som handlar om regional och nationell samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor. Läs mer »