Rapporter och delarbeten

Här hittar du rapporter och delarbeten från regeringsuppdraget att ladda ner.

2019

Slutrapport: Framtidens vårdkompetens – stärkt samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov
Ladda ner slutrapporten »

Prognoser på nationell och regional nivå över yrkesutbildningar på högskolenivå inom hälso- och sjukvården
Ladda ner pilotstudien om prognoser »

Statistikbaserade flödesbeskrivningar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tandhygienister
Ladda ner del 3 i statistikpiloten »

Samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården – Årsrapport 2018
Ladda ner årsrapporten för 2018 »

2018

Diskussionsunderlag/förslag: samverkansarenor på nationell och regional nivå för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården
Ladda ner diskussionsunderlaget »

Bakgrundsbeskrivning: samverkansarenor på nationell och regional nivå för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården
Ladda ner bakgrundsbeskrivningen »

Fördjupad kartläggning av forum för samverkan på sjukvårdsregional nivå (presentationsbilder)
Ladda ner kartläggningen »

Fördjupad kartläggning av forum för samverkan på sjukvårdsregional nivå (PM)
Ladda ner kartläggningen »

Kartläggning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor – fördjupade analyser per inriktning och län
Ladda ner del 2 i statistikpiloten »

Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017
Ladda ner årsrapporten för 2017 »

2017

Kartläggning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor – en statistikpilot
Ladda ner del 1 i statistikpiloten »

Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2016
Ladda ner årsrapporten för 2016 »