Synpunkter på våra förslag

På länkarna nedan kan du ladda ner de skriftliga synpunkter som kommit in på vårt preliminära förslag på samverkansarenor som publicerades hösten 2018.

Ladda ner skriftliga synpunkter från Saco

Ladda ner skriftliga synpunkter från Sveriges läkarförbund

Ladda ner skriftliga synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Ladda ner skriftliga synpunkter från Consensus, Medicinska fakultetens studentkår, Linköpings universitet

Ladda ner skriftliga synpunkter från Region Västmanland

Ladda ner skriftliga synpunkter från Naturvetarna

Ladda ner skriftliga synpunkter från Svensk sjuksköterskeförening

Ladda ner skriftliga synpunkter från Ann-Sofie Paulander, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

 

Du kan även ta del av synpunkter från deltagarna vid de dialogmöten vi arrangerade i november 2018. Du hittar dem på länken nedan:

Se film och ladda ner synpunkterna från dialogmötena