Fördjupad statistik och ny prognosmodell

Vi fortsätter att fördjupa arbetet med den statistikpilot som påbörjades under 2017. Tre nya vårdutbildningar tas in och den tidigare flödesstatistiken zoomar in ytterligare en nivå. Dessutom har de första stegen tagits i arbetet mot en vassare prognosmodell. Läs mer »

Expertgrupp för statistik och prognoser

Vilken statistik använder de aktörer som ansvarar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården? Vad saknas? Vilken typ av prognoser behövs idag och i framtiden? De frågorna diskuterades vid första mötet i vår nytillsatta sakkunniggrupp för statistik och prognoser. Läs mer »