Efter dialogmötena – så går vi vidare

Tre dialogmöten samlade totalt 135 personer som tillsammans diskuterade hur en ny samverkansstruktur för effektivare kompetensförsörjning bör se ut. Projektledarna för Framtidens vårdkompetens fortsätter nu sitt arbete inför slutrapporteringen till regeringen. Läs mer »

Dialogmöte 3: Hur ska vi samverka?

Välkommen till ett dialogmöte om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Denna inbjudan riktar sig i första hand till professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer. Läs mer »

Sex sjukvårdsregioner besökta

Under november och december höll Framtidens vårdkompetens dialogmöten i de sex sjukvårdsregionerna för att öka kunskapen och förståelsen för hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. Läs mer »