Se film och ladda ner synpunkterna från dialogmötena

Vid tre dialogmöten i november har 122 personer diskuterat hur en ny samverkansstruktur för kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvård skulle kunna se ut. Nu finns presentation och synpunkter att ladda ner.