Se film och ladda ner synpunkterna från dialogmötena

26 november 2018

Stort tack till alla som deltog vid dialogmötena! Nu finns film, presentationer, Mentimeterbilder och inkomna synpunkter att ladda ner från mötena.

Vid tre dialogmöten i november har 122 deltagare från landsting, regioner, kommuner, universitet, högskolor, privata vårdgivare, studentorganisationer, bransch- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar myndigheter och andra berörda aktörer diskuterat hur en ny samverkansstruktur för kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvård skulle kunna se ut.

Filmen nedan är från det andra dialogmötet, den 15 november 2018. Den innehåller inledningen av generaldirektörerna för de två myndigheterna samt projektledarnas presentation av förslaget till ny samverkansstruktur.

Ladda ner Mentimeterbilder

Här har vi samlat deltagarnas synpunkter på förslaget från samtliga dialogmöten. Synpunkterna togs in via verktyget Mentimeter genom att deltagarna svarade på ett antal frågor samt fritt fick skriva in sina tankar och åsikter.

Ladda ner Mentimeterbilder från dialogmöte 6 november

Ladda ner Mentimeterbilder från dialogmöte 15 november

Ladda ner Mentimeterbilder från dialogmöte 23 november

Ladda ner presentation om förslaget

Nedan kan du ladda ner presentationen om det förslag vi utformat inom regeringsuppdraget och som diskuterades på dialogmötena.

Ladda ner presentationen

Skriftliga synpunkter på förslaget

På länkarna nedan kan du ladda ner de skriftliga synpunkter som kommit in på förslaget (pdf).

Ladda ner skriftliga synpunkter från Saco

Ladda ner skriftliga synpunkter från Sveriges läkarförbund

Ladda ner skriftliga synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Ladda ner skriftliga synpunkter från Consensus, Medicinska fakultetens studentkår, Linköpings universitet

Ladda ner skriftliga synpunkter från Region Västmanland

Ladda ner skriftliga synpunkter från Naturvetarna

Ladda ner skriftliga synpunkter från Ann-Sofie Paulander, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm