Se film och ladda ner synpunkterna från dialogmötena

Stort tack till alla som deltog vid dialogmötena! Nu finns film, presentationer och Mentimeterbilder att ladda ner från mötena.

Vid tre dialogmöten i november har 135 deltagare från landsting, regioner, kommuner, universitet, högskolor, privata vårdgivare, studentorganisationer, bransch- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar myndigheter och andra berörda aktörer diskuterat hur en ny samverkansstruktur för kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvård skulle kunna se ut.

Filmen nedan är från det andra dialogmötet, den 15 november 2018. Den innehåller inledningen av generaldirektörerna för de två myndigheterna samt projektledarnas presentation av förslaget till ny samverkansstruktur.

Ladda ner Mentimeterbilder

Här har vi samlat deltagarnas synpunkter på förslaget från samtliga dialogmöten. Synpunkterna togs in via verktyget Mentimeter genom att deltagarna svarade på ett antal frågor samt fritt fick skriva in sina tankar och åsikter.

Ladda ner Mentimeterbilder från dialogmöte 6 november

Ladda ner Mentimeterbilder från dialogmöte 15 november

Ladda ner Mentimeterbilder från dialogmöte 23 november

Ladda ner presentation om förslaget

Nedan kan du ladda ner presentationen om det förslag vi utformat inom regeringsuppdraget och som diskuterades på dialogmötena.

Ladda ner presentationen

Kom med skriftliga synpunkter senast 30 november

Vi tar gärna emot skriftliga synpunkter på förslaget. Läs mer på länken nedan.

Tyck till om vårt förslag