Regionala platsbesök

8 november 2017

Under hösten kommer vi att genomföra platsbesök i de sex sjukvårdsregionerna för att hålla strategiska dialogmöten med hälso- och sjukvårdens huvudmän och universitet och högskolor.

Syftet med dessa möten är att få ökad förståelse för, och fördjupad kunskap om, vilka frågor som lämpar sig för att hanteras regionalt respektive på nationell nivå.

Följande platser besöker vi:

• Norra sjukvårdsregionen, 17 november i Umeå
• Sydöstra sjukvårdsregionen, 27 november i Linköping
• Västra sjukvårdsregionen, 29 november i Göteborg
• Stockholm-Gotlandsregionen, 12 december i Stockholm
• Södra sjukvårdsregionen, 13 december i Malmö
• Uppsala-Örebroregionen, 14 december i Västerås

Observera att dessa möten är för särskilt inbjudna deltagare. Det finns alltså ingen möjlighet att anmäla sig för att delta. Däremot kommer vi att rapportera från mötena i efterhand.