Expertgrupp för statistik och prognoser

Vilken statistik använder de aktörer som ansvarar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården? Vad saknas? Vilken typ av prognoser behövs idag och i framtiden? De frågorna diskuterades vid första mötet i vår nybildade expertgrupp för statistik och prognoser.

En del av uppdraget för Framtidens vårdkompetens är att säkerställa en förbättrad tillgång på statistik och prognoser över kompetensbehovet inom området. Ur de erfarenheter och de resultat vi fått bland annat genom vår statistikpilot om specialistsjuksköterskor, går vi nu vidare med att försöka hitta generella metoder och modeller för samtliga yrkesgrupper inom området. Vi vill också undersöka eventuella förbättringar som kan göras för prognosdelen.

För att få hjälp med att bedöma vilken statistik och vilka prognoser som är användbara för olika användare har vi satt samman en extern grupp med sakkunniga personer som representerar uppdragets huvudintressenter. Syftet med expertgruppen är att identifiera vilken typ av statistik och prognoser det finns behov av och hur utvecklingsmöjligheterna ser ut. Gruppen kommer även att spela en viktig roll för att utbyta kunskap och erfarenheter.

I gruppen ingår:

  • Anders Axelsson, analytiker, Region Skåne
  • Ann Christin Ahl Wallgren, utvecklingsstrateg, Finspångs kommun
  • Bodil Umegård, utredare, SKL
  • Daniel Gillberg, planeringschef, Uppsala universitet
  • Karin Fürstenbach, verksamhetscontroller, Mälardalens högskola
  • Lisa Davidsson, handläggare, SKL
  • Louise Strandendahl, yrkesanalytiker, Arbetsförmedlingen
  • Oskar Nilsson, analytiker, SCB
  • Per Ragnarsson, bitr. universitetsdirektör, Umeå universitet
  • Simon Bölling, analytiker, Region Västmanland

Expertgruppens första möte ägde rum den 30 november 2017 i Stockholm.

Läs mer om hur vi arbetar med utvecklingen av statistik och prognoser »

Nyhet om statistikpiloten: Varannan sjuksköterska läser vidare till specialist »

Ladda ner rapport om statistikpiloten »