Hur ser tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal ut?

9 mars 2018

Socialstyrelsen har publicerat årets rapport om det nationella planeringsstödet (NPS). Rapporten visar att nivån över antalet examinerade för de flesta yrkesgrupper varit jämn eller något ökande. Inom vissa grupper väntas stora pensionsavgångar.

Socialstyrelsen tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal. Avsikten med underlaget är att ge ett nationellt perspektiv på frågor som berör personalförsörjning inom hälso- och sjukvård. Det nationella planeringsstödet bygger på tillgångsstatistiken samt löpande kontakt med huvudmännen och intressegrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Läs mer och ladda ner rapporten på Socialstyrelsens webbplats »