Filmad intervju med generaldirektörerna om vår slutrapport

29 augusti 2019

Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen berättar mer om förslagen kring effektivare kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården som de båda myndigheterna idag lämnat till regeringen.