Arbetet fram till slutrapport

Uppdraget kring samverkan om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården går nu in i slutfasen. Innan slutsatser och förslag kan redovisas till regeringen senast den sista augusti kvarstår en del frågor att reda ut. Läs mer »

Ny projektledare från Socialstyrelsen

Viktoria Svensson är ny projektledare för regeringsuppdraget från Socialstyrelsens sida. Hon samordnar även det arbete på Socialstyrelsen som främjar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Läs mer »

Årsrapportering till regeringen

UKÄ och Socialstyrelsen har lämnat in en redovisning till Regeringskansliet över de åtgärder och aktiviteter som utförts inom regeringsuppdraget under året som gått. Bland annat har en nationell konferens, dialogmöten med professionsgrupper samt nätverksträffar i respektive sjukvårdsregion hållits. Läs mer »