Ny projektledare från Socialstyrelsen

Viktoria Svensson är ny projektledare för regeringsuppdraget från Socialstyrelsens sida. Hon samordnar även det arbete på Socialstyrelsen som främjar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Läs mer »

Fördjupad statistik och ny prognosmodell

Vi fortsätter att fördjupa arbetet med den statistikpilot som påbörjades under 2017. Tre nya vårdutbildningar tas in och den tidigare flödesstatistiken zoomar in ytterligare en nivå. Dessutom har de första stegen tagits i arbetet mot en vassare prognosmodell. Läs mer »

Årsrapportering till regeringen

UKÄ och Socialstyrelsen har lämnat in en redovisning till Regeringskansliet över de åtgärder och aktiviteter som utförts inom regeringsuppdraget under året som gått. Bland annat har en nationell konferens, dialogmöten med professionsgrupper samt nätverksträffar i respektive sjukvårdsregion hållits. Läs mer »

Sex sjukvårdsregioner besökta

Under november och december höll Framtidens vårdkompetens dialogmöten i de sex sjukvårdsregionerna för att öka kunskapen och förståelsen för hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. Läs mer »