Dialogmöte 3: Hur ska vi samverka?

Välkommen till ett dialogmöte om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Denna inbjudan riktar sig i första hand till professions- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar och övriga berörda aktörer. Läs mer »

Ny projektledare från Socialstyrelsen

Viktoria Svensson är ny projektledare för regeringsuppdraget från Socialstyrelsens sida. Hon samordnar även det arbete på Socialstyrelsen som främjar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Läs mer »

Fördjupad statistik och ny prognosmodell

Vi fortsätter att fördjupa arbetet med den statistikpilot som påbörjades under 2017. Tre nya vårdutbildningar tas in och den tidigare flödesstatistiken zoomar in ytterligare en nivå. Dessutom har de första stegen tagits i arbetet mot en vassare prognosmodell. Läs mer »